Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci

Regulamin i wnioski

Regulamin Biura ds. Osób z Niepełnoprawnościami Akademii Pomorskiej w Słupsku

Regulamin wsparcia z załącznikami 1-3Regulamin:

 

Zarządzenie nr R.021.70.21 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 1 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wsparcia oraz wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Akademii Pomorskiej w Słupsku, będącym osobami z niepełnosprawnościami, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia oraz Zasad przydzielania asystenta osoby z niepełnosprawnością studentom i doktorantom Akademii Pomorskiej w Słupsku

http://bip.apsl.edu.pl/artykul/867/15529/zarzadzenie-nr-r-021-70-21

 

http://bip.apsl.edu.pl/artykul/545/12797/regulamin-biura-ds-osob-z-niepelnoprawnosciami-akademii-pomorskiej-w-slupsku 

Znajdziesz nas tutaj