Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci

Studenckie praktyki zawodowe

Uczelniany Koordynator Praktyk i Staży

kontakt:

e-mail: praktyki.apsl@upsl.edu.pl 

"W treści swojej wiadomości proszę o zamieszczenie swojej metryczki (Nauczyciele, IKPiS/AOP: tytuł naukowy, imię i nazwisko, instytut/katedra, kontakt telefoniczny/e-mailowy jeżeli inny niż z którego wysłano korespondencję); (Studenci: imię i nazwisko, instytut/katedra, kierunek/ścieżka uczenia, rok studiów, poziom i forma studiowania)"

 

Regulacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych

 

Wykaz porozumień JM Rektora z podmiotami zewnętrznymi w sprawie studenckich praktyk zawodowych

 

Wykaz zewnętrzny urzędów i jednostek zgłoszonych do praktyk studenckich

 

Poszukiwanie praktyk i staży przez studentów

Centralna Baza Ofert Pracy

Staż z perspektywą

 

Schemat - Struktura organizacyjno - administracyjna studenckich praktyk i staży w UP

 

Schemat przystąpienia do obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej oraz po jej zakończeniu w przykładowych pytaniach studentów

Procedury przed/ po studenckich praktykach zawodowych w jednostkach dydaktycznych/ kierunkach kształcenia

Poszczególne procedury i uregulowania w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla każdego kierunku/specjalności- dostępne są na stronach poszczególnych instytutów/ jednostek dydaktycznych/ kierunków kształcenia.

Ubezpieczenie NNW i OC na czas studenckiej praktyki zawodowej i stażu

Dokumenty do pobrania przez studenta w sprawie studenckiej praktyki zawodowej i stażu

Sprawozdawczość Akademickiego Opiekuna Praktyk

Sprawozdania z realizacji studenckich praktyk i staży Akademicki Opiekun Praktyk składa do Biura ds. Kształcenia Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku za miniony rok akademicki do 15 listopada.

Uczelniane raporty z oceny praktyk

Znajdziesz nas tutaj