Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci

Co załatwisz w BOSiD

Przychodząc do Biura Obsługi Studentów i Doktorantów możesz:

 • odebrać i przedłużyć legitymację studencką, zgłosić jej zagubienie;
 • złożyć wniosek dotyczący m.in.:  IOS/ITS, wpisu warunkowego krótkoterminowego, powtarzania przedmiotu,  wznowienia studiów, rezygnacji ze studiów, zmiany kierunku studiów, przeniesienia, zaliczenie lub przesunięcie praktyk na inny semestr, przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej;
 • złożyć wniosek  o rozłożenie opłaty na raty, zwolnienie z opłat;
 • złożyć pracę dyplomową zaopiniowaną przez promotora;
 • otrzymać zaświadczenie;
 • zgłosić zmianę danych osobowych, adresu;
 • złożyć wniosek o mLegitymację

 

UWAGA:

 Do Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry składasz wniosek o:

 • zaliczenie i egzamin komisyjny
 • IOS – załącznik nr 1 do wniosku
 • przesuniecie praktyk w bieżącym semestrze
 • zgodę na uczestniczenie na inne zajęcia
 • usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym 
 • zaliczenie praktyk w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu itp.

Jeżeli trzeba będzie skierujemy Cię do odpowiedniej komórki w naszej Uczelni, która pomoże Ci w załatwieniu Twojej sprawy.

Znajdziesz nas tutaj