Przejdź do treści strony

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci

Dokumenty

Regulamin studiów:

Regulamin Studiów Akademii Pomorskiej w Słupsku (kwiecień 2021 r.)

 

Uchwała nr R.000.55.17 Senatu AP w Słupsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wniesienia zmian do Regulaminu Studiów AP w Słupsku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu

Zarządzenie NR R.021.90.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr R.021.144.20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr R.021.114.20 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr R.021.154.20 w sprawie przyjęcia zasad dotyczących organizacji praktyk studenckich i doktoranckich w Akademii Pomorskiej w Słupsku w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr R.021.174.20 w sprawie zasad weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programach studiów, studiów podyplomowych, programach kształcenia doktorantów w ramach zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr R.021.176.20 w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr R.021.8.21 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Znajdziesz nas tutaj